FAQ – Hitta svar på dina frågor nedan

Varför ska jag handla hos 112ink?

Låga priser på bläckpatroner, enkelt att beställa och snabba leveranser direkt hem till dig är några av fördelarna med att handla hos 112ink. Vi erbjuder förmånliga priser genom inköp av stora volymer och kostnadseffektiv organisation.

Vad finns det för olika patrontyper?

Originalpatroner

Produceras av originaltillverkaren t.ex. HP, Lexmark, Canon, Epson.

Miljöpatroner

originalpatroner som återanvänds för att minska påfrestningen på miljön. Tomma patroner samlas in och skickas till en utvald fabrik där de rengörs, återfylls och testas för att ge ett bra utskriftsresultat. Bläcket uppfyller samma kvalitetskrav som originalbläcket och miljöpatronen innehåller lika mycket bläck som en ny originalpatron. Genom att patronen kan återanvändas blir den även billigare för konsumenten än originalpatroner.

Miljötoner

En originallaserkassett som återanvänds. Tonern uppfyller samma kvalitetskrav som originalet och miljötonern är likvärdig en ny originaltoner.

Ersättningspatroner

Passar lika bra till din skrivare som originalpatroner men är inte producerade av originaltillverkaren. Bläcket uppfyller samma kvalitetskrav som originalbläcket och ersättningspatronen innehåller lika mycket bläck som en ny originalpatron. Den stora skillnaden är att ersättningspatroner har ett betydligt lägre pris än originalpatroner.
Producenterna av ersättningspatronerna och miljöpatronerna är certifierade med ISO 9001 certifiering.

Leveranstid & Frakt

Finns varan i vårt lager är leveranstiden 2–3 arbetsdagar. Skulle det du beställt inte finnas i lager är leveranstiden max 10 arbetsdagar. Ingen fraktavgift tillkommer.

Hur sker betalning?

Betalning sker med faktura, betal-/kredit-/kontokort eller direktbetalning via din internetbank. Köpebeloppet debiteras ditt konto vid beställningstillfället.

Vid köp på faktura tillkommer ingen faktureringsavgift. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning skickas en påminnelse med lagstadgad avgift på 50 kr.

Garanti/Reklamation

-112ink garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen och ej skadar Din skrivare.
- Om produkten inte fungerar på avsett sätt garanterar 112Ink utbyte till ny produkt.
- Din garanti på skrivaren påverkas inte av om du använder miljö-, ersättnings- eller originalpatron.

Om det visar sig vara fel på varan, ta kontakt med kundtjänst – innan du returnerar den.  Du har full returrätt inom 14 dagar från och med den dag du har tagit emot varan.

Läs gärna mer om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen på www.konsumentverket.se.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s allmänna dataskyddsförordning. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter inom EU. Den antogs 27/4 2016 och börja gälla 25/5 2018.

 

Förordningen har nr 2016/679. I Sverige ersätter GDPR den tidigare PUL (Personuppgiftslagen).

 

Vad innebär GDPR för dig?

Den generella tanken bakom GDPR är att ge dig som privatpersoner rätten till dina personuppgifter. Varje företag som hanterar personuppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som individ ska på ett tydligt sätt informera dig om hur personuppgifterna samlas in, varför insamlingen sker, var de lagras, och hur de används inom företaget och hos eventuella affärspartners. GDPR ger dig ökad rätt att styra över dina personuppgifter. De mest centrala områdena i denna rättighet är:
  • rätt till information
  • rätt till rättelse av personuppgifter
  • rätt att motsätta sig profilering
  • rätt till anonymisering av personuppgifter
  • rätt till dataportering av personuppgifter
  • rätt till registerutdrag över personuppgifter

 

I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

 

Hur hanterar ni rätten till information om mina personuppgifter?

Du har rätt att få information från oss om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta i samband med att du genomför ett köp hos oss via våra köpvillkor och vår personuppgiftspolicy som du då har tillgång till. Information om vår behandling av dina personuppgifter finns dessutom alltid tillgänglig på vår hemsida.

 

Hur hanterar ni rätten till tillägg i eller rättelse av mina personuppgifter?

Du har alltid rätt att rätta felaktiga uppgifter och även lägga till saknad information om den är relevant i samband med vår hantering av dina personuppgifter. Du kan själv ändra vissa av dina uppgifter genom att logga in på Mina sidor på vår hemsida.

 

Du kan också be om ändring av uppgifterna genom att ta kontakt med vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com.

 

Hur hanterar ni om jag motsätter mig profilering med hjälp av mina personuppgifter?

Vi kan komma att utföra vissa analyser baserade på dina kunduppgifter som till exempel syftar till att placera dig i någon typ av kundkategori eller kundsegment (exempelvis ”kund som köper tonerprodukter”). Den typen av analyser gör vi för att kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse när du besöker vår hemsida och relevanta erbjudanden i olika marknadsföringskanaler.

 

Du kan alltid begära att vi inte använder dina personuppgifter för denna typ av profilering. Du ska då skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi utför denna begäran på uppdrag av dig. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende.

 

Hur hanterar ni rätten till anonymisering av mina personuppgifter?

Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade i våra system. Du ska då skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi utför denna begäran på uppdrag av dig. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende.

 

När du begär anonymisering av dina personuppgifter raderar vi de personuppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som individ. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och iPiccolo AB, t.ex. obetalda fakturor, att det inte finns någon rättslig förpliktelse för iPiccolo AB att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

 

Hur hanterar ni min rätt till dataportabilitet?

Du har rätt att vända dig till oss och begära att få dina personuppgifter överförda för användning på annat håll. Personuppgifterna ska då överföras i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Överföringen kan ske till dig eller direkt till någon annan angiven Personuppgiftsansvarig. Du kommer att få en sådan dataportering utförd inom en månad efter vi har tagit emot din begäran.

 

Om du vill få dina personuppgifter överförda ska du skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi utför denna begäran på uppdrag av dig. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende.

 

Hur hanterar ni min rätt till registerutdrag?

Du har rätt att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter en gång per år utan kostnad. Du ska då skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi lämnar ut registerutdraget till dig och inte till någon annan. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende.

 

Registerutdraget innehåller information om vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnas ut till. Vi skickar registerutdraget via e-post till din e-postadress.

 

Vart vänder jag mig om jag har frågor om GDPR eller hanteringen av mina personuppgifter?

Du är välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com om du har frågor som rör dina personuppgifter.

Vart kan jag vända mig om vi inte kommer överens vid en eventuell tvist?

Vid en eventuell tvist hänvisar vi i första hand till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i Sverige. ARN är en myndighet, som hjälper till vid tvister mellan konsument och företag. Du kan kontakta dem här:

ARN:
https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan även vända dig till EU-kommissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning (European Commission Online Dispute Resolution, EU ODR):
https://ec.europa.eu/odr