• Miljöhänsyn i alla led
2

Frågor och svar

Varför ska jag handla hos 112ink & Eko-print?

Vad finns det för olika patrontyper?

Varför godkänner inte HP-skrivaren min miljöpatron?

Vad ger 112ink & Eko-print för garanti?

Vad är GDPR?

Vad innebär GDPR för dig?

Hur hanterar ni rätten till information om mina personuppgifter?

Hur hanterar ni rätten till tillägg i eller rättelse av mina personuppgifter?

Hur hanterar ni om jag motsätter mig profilering med hjälp av mina personuppgifter?

Hur hanterar ni rätten till anonymisering av mina personuppgifter?

Hur hanterar ni min rätt till dataportabilitet?

Hur hanterar ni min rätt till registerutdrag?

Vart vänder jag mig om jag har frågor om GDPR eller hanteringen av mina personuppgifter?

Vart kan jag vända mig om vi inte kommer överens vid en eventuell tvist?