• Miljöhänsyn i alla led
2

Miljöcertifieringar

Kraven som ställs på produkter för att bli miljöcertifierade är höga och det tycker vi är bra. En stor del av vårt miljösortiment bär olika miljömärkningar tack vare återvinning och det är vi mycket stolta över. Det är ett kvitto på att produkterna i vårt sortiment gör gott och det hjälper dig att göra ett bra miljöval varje gång. Med hjälp av kända miljömärkningar som Svanen, EU Eco Label, Bra miljöval, Giftfri förskola och FSC är det lättare att hitta rätt.


Astma- och Allergiförbundet

Symbolen är en hälsomärkning som anger att produkten rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Bra Miljöval

Svenska Naturskyddsföreningen SNFs miljömärkning, som utgår från miljöns bästa. Bra Miljöval-märkningen är varken kopplad till säljaren eller köparen.

Blue Angel

Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande den nordiska miljömärkningen Svanen.

EU-Ecolabel

(EU-blomman). Gemensam miljömärkning inom EU och EEA-området. EU-Ecolabel jämställs med den nordiska miljömärkningen Svanen.

Europalövet

EUs symbol för ekologiskt jordbruk.

Fairtrade

(Rättvisemärkt). En etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter.

Forest Stewardship Council (FSC)

Internationell märkning av skogsråvara med kriterer som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av skogsbruket.

Krav-märkt

Krav-märkta produkter är ekologiskt odlade, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Pan European Forest Certifikation (PEFC)

Ett europeiskt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.

Rainforest Alliance

Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.

Svanen

Nordens officiella miljömärkning. Produkter som uppfyller kriterierna för miljömärket Svanen har lägre miljöpåverkan.

UTZ Certified

En märkning för hållbart jordbruk för kaffe, kakao och te. UTZ lär bönderna mer hållbara arbetsmetoder för miljön och människor.