• Miljöhänsyn i alla led
  • Klimatvänliga leveranser
  • Våra patroner återvinns och fylls på
1

Sopsäckar och påsar

Här hittar du miljövänliga avfallspåsar, sopsäckar och hygienpåsar för alla behov och användningsområden. Påsarna och säckarna är gjorde av återvunna och miljövänliga material, som minskar belastningen på miljön.